Verejné obstarávanie

 Výzvy na predkladanie ponúk :

Výzvy na predkladanie ponúk: Zákazky na dodanie tovaru zadávané postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

p.č.

dátum 
zverejnenia

predmet zákazky predpokladaná hodnota
zákazky (v €) s DPH
termín dodania
cenovej ponuky
k zákazke
kód CPV informácia
o zadávaní
zákazky
výzva na 
predloženie
ponuky 
vyhodnotenie
ponúk 
9. 27.03.2019

Dodávka plynu vrátane služieb dodávateľa

23000,00

05.04.2019
do 12.00

Dodávka plynu vrátane služieb dodávateľa

05.04.2019
8. 27.03.2019

Dodávka elektrickej energie vrátane služieb
dodávateľa

16500,00

05.04.2019
do 12.00

 

Vyzva_na_predkladanie_ponuk el.energia

05.04.2019
7. 25.09.2018 Nákup športovej výbavy 4252,00 09.10.2018

37411220–0
37411230–3
37411120–9
18412000–0

Informácia_o_zadávaní zákazky    

Vyzva_na_predkladanie_ponuk-Nakup sportovej vybavy
dátum zverejnenia výzvy: 28.09.2018

zapisnica z vyhodnotenia ponuk-nakup športovej výbavy
6. 21.07.2017 Rekonštrukcia a modernizácia – bezbariérový vstup do budovy  25 500,00 04.09.2017

 

informácia o zadávaní zákazky KV vyzva vyhodnotenie ponuk KV
5. 22.08.2014 Skrinka s kolieskami a nabíjaním na 24ks tabletov 1400,00 02.09.2014

31681500–8 31682000–0 

zadávanie zákazky 5–2014 výzva na predloženie ponuky 5–2014 vyhodnotenie ponuky 5–2014
4. 03.07.2014 Plynový sporák s elektrickou rúrou a profesionálny drvič  4000,00 21.07.2014 39312000–2,43414000–8   zadávanie zákazky 4–2014 výzva na predloženie ponuky 4–2014 vyhodnotenie ponuky 4–2014
3. 06.06.2014 Opravy, maľby, výmena dlažby a kanalizačného potrubia v priestoroch školy a odborných učebniach 29 479,20 26.06.2014 45232410–9,45432000–4,45442100–8,45214310–6 zadávanie zákazky 3–2014 výzva na predloženie ponuky 3–2014 vyhodnotenie ponuky 3–2014
2.
1.archív výziev od 1.7.2013 do 31.12.2013:


p.č.

dátum 
zverejnenia

predmet zákazky predpokladaná hodnota
zákazky (v €) s DPH
termín dodania
cenovej ponuky
k zákazke
kód CPV informácia
o zadávaní
zákazky
výzva na 
predloženie
ponuky 
vyhodnotenie
ponúk 
1. 09.09.2013 Zhotovenie projekt.dokumentácie na výmenu kotla, v kotolni č. 2 1800,00 19.09.2013 71321200–6 informácie k zákazke č.1 výzva na predloženie ponuky k z. č.1 vyhodnotenie ponuky k zákazke č.1
2. 16.09.2013 Nákup počítačov a tlačiarne 2350,00 27.09.2013 30213300–8, 30232110–8 informácie k zákazke č.2 výzva na predloženie ponuky k z. č.2 vyhodnotenie ponuky k zákazke č.2
3. 30.09.2013 Výmena plynového kotla na vykurovanie 3500,00 07.10.2013 44600000–6 informácie k zákazke č.3 vyhodnotenie ponuky
4. 11.10.2013 Nákup stoličiek do Oázy 3500,00 22.10.2013 39112100–1 informácie k zákazke č.4 výzva na predloženie ponuky k z. č.4 vyhodnotenie ponuky k zákazke č.4
5. 16.10.2013 Robot univerzálny  - RM 22 H 400V 1800,00 28.10.2013 39220000–0 informácie k zákazke č.5 výzva na predloženie ponuky k z. č.5 vyhodnotenie ponuky k zákazke č.5
6. 18.10.2013 Výmena dverí za protipožiarne uzávery  2950,00 25.10.2013 51700000–9 informácie k zákazke č.6 vyhodnotenie ponuky k zákazke č.6
7. 04.11.2013 Výmena svietidiel v budove č. 1 4650,00 08.11.2013 31532900–3 informácie k zákazke č.7 výzva na predloženie ponuky k z. č.7 vyhodnotenie ponuky k zákazke č.7
8. 04.11.2013 Pc zostavy, notebooky, projektory 12500,00 08.11.2013 30213300–8, 30213100–6, 38652120–7 informácie k zákazke č.8 výzva na predloženie ponuky k z. č.8 vyhodnotenie ponuky k zákazke č.8
9. 04.11.2013 Výmena dverí za protipožiarne uzávery  2550,00 11.11.2013 51700000–9 informácie k zákazke č.9 vyhodnotenie ponuky k zákazke č.9
10. 25.11.2013 Nákup stoličiek 3500,00 05.12.2013 39112100–1 informácie k zákazke č.10 výzva na predloženie ponuky k z. č.10 vyhodnotenie ponuky k zákazke č.10  • predmet obstarávania: Nákup výpočtovej techniky 
dátum zverejnenia: 04.11.2013
termín predloženia ponuky: 07.11.2013 do 15:00


Súhrné správy o zákazkach s nízkou hodnotou :


Adresa

A. Dubčeka 963/2
Vranov nad Topľou
Email: sosvt@sosvt.sk
www: sosvt.sk tel:+421 057 44 63258

©2011 – 2019   webdesign: Kamil Harman (kamharm@gmail.com)