Verejné obstarávanie

 Výzvy na predkladanie ponúk :

Výzvy na predkladanie ponúk: Zákazky na dodanie tovaru zadávané postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

p.č.

dátum 
zverejnenia

predmet zákazky predpokladaná hodnota
zákazky (v €) s DPH
termín dodania
cenovej ponuky
k zákazke
kód CPV informácia
o zadávaní
zákazky
výzva na 
predloženie
ponuky 
vyhodnotenie
ponúk 
7. 25.09.2018 Nákup športovej výbavy 4252,00 09.10.2018

37411220–0
37411230–3
37411120–9
18412000–0

Informácia_o_zadávaní zákazky    

Vyzva_na_predkladanie_ponuk-Nakup sportovej vybavy
dátum zverejnenia výzvy: 28.09.2018

zapisnica z vyhodnotenia ponuk-nakup športovej výbavy
6. 21.07.2017 Rekonštrukcia a modernizácia – bezbariérový vstup do budovy  25 500,00 04.09.2017

 

informácia o zadávaní zákazky KV vyzva vyhodnotenie ponuk KV
5. 22.08.2014 Skrinka s kolieskami a nabíjaním na 24ks tabletov 1400,00 02.09.2014

31681500–8 31682000–0 

zadávanie zákazky 5–2014 výzva na predloženie ponuky 5–2014 vyhodnotenie ponuky 5–2014
4. 03.07.2014 Plynový sporák s elektrickou rúrou a profesionálny drvič  4000,00 21.07.2014 39312000–2,43414000–8   zadávanie zákazky 4–2014 výzva na predloženie ponuky 4–2014 vyhodnotenie ponuky 4–2014
3. 06.06.2014 Opravy, maľby, výmena dlažby a kanalizačného potrubia v priestoroch školy a odborných učebniach 29 479,20 26.06.2014 45232410–9,45432000–4,45442100–8,45214310–6 zadávanie zákazky 3–2014 výzva na predloženie ponuky 3–2014 vyhodnotenie ponuky 3–2014
2.
1.archív výziev od 1.7.2013 do 31.12.2013:


p.č.

dátum 
zverejnenia

predmet zákazky predpokladaná hodnota
zákazky (v €) s DPH
termín dodania
cenovej ponuky
k zákazke
kód CPV informácia
o zadávaní
zákazky
výzva na 
predloženie
ponuky 
vyhodnotenie
ponúk 
1. 09.09.2013 Zhotovenie projekt.dokumentácie na výmenu kotla, v kotolni č. 2 1800,00 19.09.2013 71321200–6 informácie k zákazke č.1 výzva na predloženie ponuky k z. č.1 vyhodnotenie ponuky k zákazke č.1
2. 16.09.2013 Nákup počítačov a tlačiarne 2350,00 27.09.2013 30213300–8, 30232110–8 informácie k zákazke č.2 výzva na predloženie ponuky k z. č.2 vyhodnotenie ponuky k zákazke č.2
3. 30.09.2013 Výmena plynového kotla na vykurovanie 3500,00 07.10.2013 44600000–6 informácie k zákazke č.3 vyhodnotenie ponuky
4. 11.10.2013 Nákup stoličiek do Oázy 3500,00 22.10.2013 39112100–1 informácie k zákazke č.4 výzva na predloženie ponuky k z. č.4 vyhodnotenie ponuky k zákazke č.4
5. 16.10.2013 Robot univerzálny  - RM 22 H 400V 1800,00 28.10.2013 39220000–0 informácie k zákazke č.5 výzva na predloženie ponuky k z. č.5 vyhodnotenie ponuky k zákazke č.5
6. 18.10.2013 Výmena dverí za protipožiarne uzávery  2950,00 25.10.2013 51700000–9 informácie k zákazke č.6 vyhodnotenie ponuky k zákazke č.6
7. 04.11.2013 Výmena svietidiel v budove č. 1 4650,00 08.11.2013 31532900–3 informácie k zákazke č.7 výzva na predloženie ponuky k z. č.7 vyhodnotenie ponuky k zákazke č.7
8. 04.11.2013 Pc zostavy, notebooky, projektory 12500,00 08.11.2013 30213300–8, 30213100–6, 38652120–7 informácie k zákazke č.8 výzva na predloženie ponuky k z. č.8 vyhodnotenie ponuky k zákazke č.8
9. 04.11.2013 Výmena dverí za protipožiarne uzávery  2550,00 11.11.2013 51700000–9 informácie k zákazke č.9 vyhodnotenie ponuky k zákazke č.9
10. 25.11.2013 Nákup stoličiek 3500,00 05.12.2013 39112100–1 informácie k zákazke č.10 výzva na predloženie ponuky k z. č.10 vyhodnotenie ponuky k zákazke č.10  • predmet obstarávania: Nákup výpočtovej techniky 
dátum zverejnenia: 04.11.2013
termín predloženia ponuky: 07.11.2013 do 15:00


Súhrné správy o zákazkach s nízkou hodnotou :


Adresa

A. Dubčeka 963/2
Vranov nad Topľou
Email: sosvt@sosvt.sk
www: sosvt.sk tel:+421 057 44 63258

©2011 – 2019   webdesign: Kamil Harman (kamharm@gmail.com)