Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Napísal admin 25. jan. 2018 v kategórii . Pripojené 0 komentářů.

 

Riaditeľ Strednej odbornej školy, A. Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou prijme do pracovného pomeru

 • Učiteľa odborných potravinárskych predmetov pre odbor kuchár, čašník, hostinský, cukrár


Pracovné podmienky

 •  plný pracovný úväzok  – od 01. 09. 2018

Požadovaná kvalifikácia v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v potravinárskych študijných odboroch a v študijných odboroch zameraných na výživu ľudu
 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore veterinárne lekárstvo – hygiena potravín,
 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického smeru – v študijnom odbore ekonomika služieb a cestovného ruchu,
 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického smeru – odbory potravinárskej chémie a doplňujúce pedagogické štúdium,
 •  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom špecifická príprava dievčat,
 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa poľnohospodárskeho smeru – študijné odbory výživa ľudí, technológia potravín, biotechnológia, technológia spracovania poľnohospodárskych produktov a doplňujúce pedagogické štúdium

Ďalšie požiadavky

 • znalosť práce s PC,
 • komunikatívnosť,
 • flexibilita.

Požadované doklady

 • prihláška s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,( vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatých uchádzačov,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace – platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia, do zamestnania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „výberové konanie" posielajte na adresu školy alebo emailom na adresu sosvt@sosvt.sk v termíne do 30. 5. 2018.

Adresa školy

Stredná odborná škola
A. Dubčeka 963/2,
093 01 Vranov nad Topľou

 

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

Komentáre

Komentáře nejsou pod tímto článkem povoleny.

 • archív
 • Adresa

  A. Dubčeka 963/2
  Vranov nad Topľou
  Email: sosvt@sosvt.sk
  www: sosvt.sk tel:+421 057 44 63258

  ©2011 – 2020   webdesign: Kamil Harman (kamharm@gmail.com)