Prijímacie skúšky pre školský rok 2018/ 2019

Napísal admin 22. mar. 2018 v kategórii . Pripojené 0 komentářů.KRITÉRIÁ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

Prijímacie skúšky do ostatných študijných a učebných odborov vzdelávania 1. ročníka  pre školský rok 2018/ 2019 sa uskutočnia:

 1. termín 14. máj 2018

  2. termín 17. máj 2018

 

Do  4 – ročných študijných odborov možno prijať: 

6442 K obchodný pracovník                                                 11 žiakov

6446 K kozmetik                                                                 10 žiakov

6444 K čašník                                                                      10 žiakov

3949 M výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín           11 žiakov

 

Prijímacie skúšky  sa budú konať zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.

Obsahom prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry bude doplňovací diktát – 15 bodov a test – 35 bodov, spolu 50 bodov. Žiak na prijímacích skúškach neuspel, ak získal menej ako 10 bodov. 

Časový limit pre diktát10 minút

Časový limit pre test:     35 minút

Obsahom prijímacích skúšok z matematiky bude riešenie príkladov spolu za 50 bodov.

Žiak na prijímacích skúškach neuspel, ak získal menej ako 10 bodov.

Časový limit: 45 minút

 

Pridelenie bodov za prospech v ZŠ:

Za priemer známok v 6. – 9. ročníku základnej školy bez výchovných predmetov získa žiak maximálne 100 bodov postupným pridelením tak, že:

-       za priemer 1,00 – 100 bodov

-       za priemer 4,00 – 0 bodov.

Celkové poradie žiakov bude tvoriť súčet bodov za prospech v ZŠ a bodov za písomnú PS.

V prípade rovnakých výsledkov rozhodne vyššia úspešnosť žiakov v Testovaní 9–2018.

 

Bez PS bude prijatý žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov ZŠ, dosiahol v každom predmete testovania samostatne úspešnosť najmenej 90 %.

 

Prijímacie skúšky do 3 – ročných učebných odborov pre školský rok 2018/2019 v odboroch: 

6489 H   hostinský                                11 žiakov

6456 H   kaderník                                  10 žiakov

2964 H    cukrár                                     10 žiakov 

Bez prijímacej skúšky budú prijatí žiaci  na základe poradia podľa priemerného prospechu v 6. – 9. ročníku ZŠ. V prípade rovnakých výsledkov o prijatí rozhodnú výsledky  dosiahnuté v Testovaní 9–2018.

 

Prijímacie skúšky do 2 – ročných odborov :

2982 F           potravinárska výroba               30 žiakov

 

 

Uchádzači budú prijatí bez prijímacej skúšky.

 

Kritériá prijímacích skúšok a počty žiakov v jednotlivých študijných a učebných odboroch boli prerokované na pedagogickej rade školy dňa  25. 1. 2018.

 

                                                                       Ing. Ľubomír Tóth

                                                                                                                             riaditeľ            

Komentáre

Komentáře nejsou pod tímto článkem povoleny.

 • archív
 • Adresa

  A. Dubčeka 963/2
  Vranov nad Topľou
  Email: sosvt@sosvt.sk
  www: sosvt.sk tel:+421 057 44 63258

  ©2011 – 2020   webdesign: Kamil Harman (kamharm@gmail.com)