Prijímacie skúšky na externé nadstavbové štúdium

Napísal admin 13. jún. 2017 v kategórii . Pripojené 0 komentářů.

KRITÉRIÁ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK 

  Termín prijímacích skúšok:

  22.  jún  2017 

 

Do  2 – ročných študijných odborov možno prijať:

6411 L  prevádzka obchodu              15 žiakov

6421 L spoločné stravovanie             15 žiakov

6426 L vlasová kozmetika                 15 žiakov

3125 L odevníctvo                            15 žiakov

Forma štúdia : externé, večerné 

 Bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači na základe výsledkov dosiahnutých v predchádzajúcom štúdiu. Uchádzači doložia overené kópie výučného listu a vysvedčenia o záverečnej skúške. 

 

 

Prijímacie skúšky do 3 – ročných učebných odborov pre školský rok 20172018 v odboroch: 

6456 H            kaderník                                  12 žiakov

2964 H             cukrár                                     12 žiakov

Forma štúdia : externé diaľkové

Uchádzači budú prijatí bez prijímacej skúšky. 

Kritériá prijímacích skúšok a počty žiakov v jednotlivých študijných a učebných odboroch boli prerokované na pedagogickej rade školy dňa  10. 5. 2017.

  

 

                                                                       Ing. Ľubomír Tóth

                                                                                                                   riaditeľ                               

Komentáre

Komentáře nejsou pod tímto článkem povoleny.

 • archív
 • Adresa

  A. Dubčeka 963/2
  Vranov nad Topľou
  Email: sosvt@sosvt.sk
  www: sosvt.sk tel:+421 057 44 63258

  ©2011 – 2020   webdesign: Kamil Harman (kamharm@gmail.com)