PRAVIDLÁ DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA V SOŠ PLATNÉ OD 12. 10. 2020

Napísal admin 12. okt. 2020 v kategórii . Pripojené 0 komentářů.

PRAVIDLÁ DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA V SOŠ PLATNÉ OD 12. 10. 2020

1. Učitelia budú komunikovať dištančnou formou so žiakmi od 8.00 do 14.00. Učitelia nie sú povinní komunikovať mimo tejto doby.

2. V rámci rozvrhu budú vyučovacie hodiny vyučované online aplikáciou ZOOM, MESSENGER, GOOGLE MEET, MICROSOFT TEAMS, YOUTUBE a formou zadávania úloh cez EDUPAGE, MESSENGER, MAIL. Formu vzdelávania v jednotlivých predmetoch urči vyučujúci.

3. Žiaci, ktorí budú mať problémy s dištančnou formou vzdelávania, musia o tom bezodkladne informovať triedneho učiteľa. Ak nedôjde k náprave, po materiály si musia prísť do školy minimálne raz za týždeň.

4. Žiaci budú hodnotení za vypracované/nevypracované úlohy a aktivitu. Známky budú zapísané do elektronickej žiackej knižky.

5. Žiaci  sú v čase vymedzenom rozvrhom hodín vyučovania plne k dispozícii vyučujúcim. Inak sa bude neúčasť považovať za neospravedlnenú absenciu! Dištančné vzdelávanie nie sú prázdniny!

6. Zákonní zástupcovia žiakov, ktorí sa bezdôvodne nebudú zúčastňovať dištančnej formy vzdelávania, budú kontaktovaní triednym učiteľom. V prípade, že sa situácia nezlepší, budú im zaslané výchovné opatrenia riaditeľom školy.

Komentáre

Komentáře nejsou pod tímto článkem povoleny.

 • archív
 • Adresa

  A. Dubčeka 963/2
  Vranov nad Topľou
  Email: sosvt@sosvt.sk
  www: sosvt.sk tel:+421 057 44 63258

  ©2011 – 2020   webdesign: Kamil Harman (kamharm@gmail.com)