Otvárame nadstavbové štúdium externou formou

Napísal admin 6. apr. 2017 v kategórii . Pripojené 0 komentářů.

Otvárame nadstavbové štúdium externou formou

 Nadstavbové štúdium ( maturitné štúdium)

 Externé: 2 roky

 

Na externé nadstavbové štúdium sa môžu prihlásiť uchádzači, ktorí majú ukončené stredné odborné vzdelanie výučným listom v odboroch:

6421 L spoločné stravovanie  - čašník, kuchár, cukrár, pekár, hostinský 

6426 L vlasová kozmetika  - kaderník

3125 L odevníctvo  - odevníctvo – krajčír, krajčírka

6411 L  prevádzka obchodu- prevádzka obchodu - predavač

 

 Prihlášky na externé nadstavbové štúdium sa podávajú do 31. mája.

Na prihláške vyplniť údaje:

Žiaci školy si známky vyplnia do prihlášky a triedny učiteľ overuje podpisom správnosť zadaných známok.

Ostatní žiaci (ktorí ukončili strednú školu skôr),  známky do prihlášky nevyplňujú, ale k prihláške dokladajú overené kópie vysvedčení z 1., 2. a 3. ročníka strednej školy  a výučný list alebo vysvedčenie o záverečnej skúške. Overenie dokladov robí  notár, matrika alebo obecný úrad.

Do prihlášky vyplňuje lekárske osvedčenie obvodný lekár.

Žiaci, ktorí ukončia štúdium v danom roku, po úspešnom ukončení štúdia doložia fotokópie vysvedčenia o záverečnej skúške, koncoročné vysvedčenie a výučný list do 30.júna.

Prijímacie konanie:

Prihlásení študenti budú prijatí bez prijímacích skúšok podľa priemeru známok za predchádzajúce celé štúdium (3 roky) až do naplnenia plánu výkonov.

 

Charakteristika odborov nadstavbového štúdia

 

 

Plán výkonov na nadstavbové štúdium pre školský rok 2017/2018:

Kód študijného odboru

Forma štúdia

Dĺžka štúdia

Počet  tried

Počet žiakov

6421 L spoločné stravovanie

externá

2 roky

0,5

15

6426 L  vlasová kozmetika

externá

2 roky

0,5

15

3125 L odevníctvo

externá

2 roky

0,5

15

6411 L  prevádzka obchodu

externá

2 roky

0,5

15

 

plagat-nadstavba

Komentáre

Komentáře nejsou pod tímto článkem povoleny.

 • archív
 • Adresa

  A. Dubčeka 963/2
  Vranov nad Topľou
  Email: sosvt@sosvt.sk
  www: sosvt.sk tel:+421 057 44 63258

  ©2011 – 2020   webdesign: Kamil Harman (kamharm@gmail.com)