Organizácia konca školského roka

Napísal admin 19. jún. 2020 v kategórii . Pripojené 0 komentářů.

Organizácia konca školského roka

V súvislosti s vyhlásením ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o otvorení stredných škôl v čase od 22. júna do 30. júna 2020 a odporúčania Prešovského samosprávneho kraja rozhodol riaditeľ Strednej odbornej školy vo Vranove nad Topľou o organizačnom zabezpečení konca školského roka takto:

 • V čase od 22. júna do 29. júna 2020 pokračujú žiaci SOŠ v dištančnom vzdelávaní.
 • Hodnotenie a klasifikácia prospechu a správania žiakov  v 2. polroku šk. r. 2019/2020 budú ukončené dňa 23. 06. 2020.
 • Klasifikačná porada za 2. polrok šk. roku 2019/2020 sa uskutoční 25. 06. 2020.
 • Odovzdávanie koncoročných vysvedčení bude prebiehať v súlade s pokynmi triednych učiteľov dňa 30. 06. 2020 v čase od 8.00 hod.  v škole za podmienok určených hlavným hygienikom SR:
 • Žiaci do školy prídu v utorok 30.6.2020 o 8.00 hodine do hlavnej budovy školy, rozdelenie učební bude vyvesené na dverách.
 • Donesú si so sebou rúška, vlastné perá a vyhlásenie podpísané zákonným zástupcom - súbor na stiahnutie: Vyhlasenie
 • Vyhlasenie
 •   

18. júna 2020 Ing. Ľubomír Tóth, riaditeľ školy

Komentáre

Komentáře nejsou pod tímto článkem povoleny.

 • archív
 • Adresa

  A. Dubčeka 963/2
  Vranov nad Topľou
  Email: sosvt@sosvt.sk
  www: sosvt.sk tel:+421 057 44 63258

  ©2011 – 2020   webdesign: Kamil Harman (kamharm@gmail.com)