Odpredaj osobného motorového vozidla

Napísal admin 8. dec. 2020 v kategórii . Pripojené 0 komentářů.

Odpredaj osobného motorového vozidla

Zámer o predaji prebytočného hmotného majetku na základe § 9a zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja, Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, 09301 Vranov nad Topľou ponúka fyzickým a právnickým osobám na odpredaj prebytočný hnuteľný majetok.


Vlastník motorového vozidla: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Správca majetku: Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, 09301 Vranov nad Topľou

 Špecifikácia hnuteľného majetku: 

Názov majetku: Osobné motorové vozidlo

Značka a typ vozidla: Škoda Octavia 1.6 Ambiente

Rok výroby: 2005

E.č.: VT 068 AV

Počet najazdených km: 168979

Farba vozidla: zelená metalíza

Palivo: Benzín automobilový BA

Počet držiteľov vozidla: 1 držiteľ

Vozidlo kúpené v: SR

Platnosť technickej kontroly: 18.11.2021

Platnosť emisnej kontroly: 18.11.2021

 

Vybavenie vozidla: Ambiente, ABS, Airbag pre vodiča a spolujazdca, delené zadné sedadlá, gumenné ochranné lišty na dverách, imobilizér, MSR- elektronická regul. brzdného mom., opierka hlavy /5/, palubný počítač, peľový filter, klimatizácia mechanická, plnohodnotné rezervné koleso z ľahkej zliatiny, posilňovač riadenia, rádio, anténa, 4repro, slnečné clony s kozmet. zrkadlami/osvetl, tónované sklá, elektrické ovládanie okien vpredu, trojbodový bezp.pás vzadu uprostred,  ukotvenie detskej sedačky, výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča, 5-stupňová manuálna prevodovka

Vstupná cena: 18 256,32 €

Zostatková cena: 0,00 €

Technický stav: Úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov

 

Podmienky:

 • Žiadosti v písomnej forme je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej heslom „Odkúpenie motorového vozidla“ a s označením „Neotvárať!“ na adresu školy „Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, 09301 Vranov nad Topľou“ najneskôr do „14.12.2020 do 13.00 hod.“, prípadne doručiť poštou. Rozhodujúci je dátum pečiatky. Navrhovateľ je povinný na zadnej strane zalepenej obálky s návrhom uviesť svoju úplnú adresu.

• Predložený návrh nie je možné odvolať.

• Návrh by mal obsahovať: 1. presné označenie kupujúceho (u fyzickej osoby – meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, číslo OP, u právnickej osoby – názov, IČO, sídlo, označenie v príslušnom registri)

2. ponúkanú cenu

3. bankové spojenie a číslo účtu kupujúceho

• Požadovaná minimálna ponúknutá cena je: všeobecná hodnota stanovená znaleckým posudkom a táto u návrhov nesmie byť nižšia ako 608,00€ s DPH.

• Kritériom pre vyhodnotenie najvýhodnejšej ponuky bude ponúknutá cena.

Poplatok za vyhotovenie znaleckého posudku pôjde na ťarchu kupujúceho.

• S obsahom znaleckého posudku a s výškou poplatku za jeho vyhotovenie bude záujemca oboznámený pred uzavretím kúpnej zmluvy resp. pri telefonickom kontakte.

• Návrh doručený po stanovenom termíne, resp. návrh, v ktorom nebude splnená niektorá z podmienok súťaže nebude do súťaže zaradený.

 

O výsledku ponukového konania budú záujemcovia informovaní do 16.12.2020.

 

 

 

Viac informácií na telefónom čísle: 0908 797 890

Komentáre

Komentáře nejsou pod tímto článkem povoleny.

 • archív
 • Adresa

  A. Dubčeka 963/2
  Vranov nad Topľou
  Email: sosvt@sosvt.sk
  www: sosvt.sk tel:+421 057 44 63258

  ©2011 – 2021   webdesign: Kamil Harman (kamharm@gmail.com)