Hodnotenie vzdelávacích výsledkov - uznesenie PR

Napísal admin 29. apr. 2020 v kategórii . Pripojené 0 komentářů.

Hodnotenie vzdelávacích výsledkov - uznesenie PR


Hodnotenie vzdelávacích výsledkov v predmetoch v študijných a učebných programoch
SOŠ , Ul. A. Dubčeka 963 / 2 093 01 Vranov nad Topľou 

Výsledky žiakov dosiahnuté v jednotlivých predmetoch v 2. Polroku školského roka 2019 / 2020 uznesením pedagogickej rady SOŠ zo dňa  29. 4. 2020 – per rolam -  hodnotia nasledovne :

 1. V 4 – ročných študijných a 3 – ročných učebných odboroch dennej formy štúdia sa predmety, ktoré sú súčasťou ŠkVP hodnotia známkou, s výnimkou predmetov telesná a športová výchova, náboženská výchova a etická výchova, kde sa uvedie absolvoval.
 2. V 2 – ročnom učebnom odbore dennej formy štúdia sa odborné predmety, ktoré sú súčasťou ŠkVP hodnotia známkou, s výnimkou  predmetov telesná a športová výchova, slovenský jazyk a literatúra, matematika, náboženská výchova, občianska náuka a svet práce kde sa uvedie absolvoval.
 3. V 3 – ročnom učebnom odbore a v skrátenej forme štúdia v, externej forme štúdia sa predmety , ktoré sú súčasťou  ŠkVP hodnotia známkou.
 4. V 2 – ročnom študijnom odbore  nadstavbového štúdia,v externej forme štúdia sa predmety, ktoré sú súčasťou ŠkVP hodnotia známkou.

 

 

 

Vranov nad Topľou, 29. 4. 2020                                                                       Ing. Ľubomír Tóth                                                                                                                                 riaditeľ školy

 

Komentáre

Komentáře nejsou pod tímto článkem povoleny.

 • archív
 • Adresa

  A. Dubčeka 963/2
  Vranov nad Topľou
  Email: sosvt@sosvt.sk
  www: sosvt.sk tel:+421 057 44 63258

  ©2011 – 2020   webdesign: Kamil Harman (kamharm@gmail.com)