DUÁLNE VZDELÁVANIE V ODBORE OBCHODNÝ PRACOVNÍK

Napísal admin 5. dec. 2016 v kategórii . Pripojené Komentáře zakázány.

DUÁLNE VZDELÁVANIE V ODBORE OBCHODNÝ PRACOVNÍK

Milí rodičia a žiaci, uvažujete o tom, kam po skončení základnej školy?

Určite ide o dôležitý krok do budúcnosti a rozhodnutie nie je vôbec jednoduché. Tu je naša ponuka pre Vás… 

 

Stredná odborná škola na Ulici A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou a spoločnosť BILLA  s. r. o.  ako prví vo Vranove nad Topľou a okolí zabezpečujú odbornú prípravu žiakov vo forme takzvaného duálneho vzdelávania pre zamestnávateľa BILLA s.r.o. 

Študenti prvého ročníka odboru 6442 K obchodný pracovník sa v školskom roku 2017/2018 budú mať možnosť pripravovať v rámci praktického vyučovania na povolanie pre konkrétneho zamestnávateľa BILLA, s.r.o. vo Vranov nad Topľou. 

Prečo  sa oplatí študovať odbor obchodný pracovník v duálnom systéme u nás?

ü  Ide o 4-ročný študijný odbor, ktorého úspešný absolvent získa úplné stredné odborné vzdelanie – výučný list a maturitné vysvedčenie.                                                                  

ü  V duálnom systéme vzdelávania pôjde o prijímanie teoretických vedomosti v našej škole, ale aj získavanie a rozvíjanie praktických zručnosti i návykov formou odborného výcviku priamo u zamestnávateľa – BILLA, s.r.o., Vranov nad Topľou.

ü  Pôjde o úzku spoluprácu podniku, školy a žiaka.    

ü  Získate výhody finančného a hmotného zabezpečenia od zamestnávateľa.

ü  Výborná šanca na podpísanie pracovnej zmluvy so zamestnávateľom už počas štúdia.

ü  Budete mať istotu, že po skončení školy máte zamestnanie a zároveň môžete pokračovať ďalej v štúdiu. 

Duálne vzdelávanie ponúka výhody najmä pre žiaka:

  osvojenie si pracovných zručností a návykov,

  pracovné oblečenie a obuv na praktické vyučovanie,

  bezplatné stravovanie na praktickom vyučovaní,

  úhrada nákladov na ubytovanie žiaka v internáte,

  úhrada cestovných nákladov,

  pravidelné mesačné prospechové a motivačné štipendium,

  odmenu za produktívnu prácu v obchode,

  možnosť uzatvoriť pracovnú zmluvu už počas štúdia,

  možnosť zamestnania po skončení štúdia,

  možnosť kariérneho rastu  v budúcnosti.

 

Využite túto šancu a príďte sa informovať priamo k nám…

 

Ing. Ľubomír Tóth, riaditeľ školy                     0903 230 898

Ing. Ľudmila Vagaská, zástupkyňa riaditeľa   0905  652 855

Ing. Jarmila Dučaiová, zástupkyňa riaditeľa   0918 532 697,

alebo priamo v sídle školy : 

Stredná odborná škola

UL. A. Dubčeka 963/2

093 01 Vranov nad Topľou

Mail : sosvt@sosvt.sk

Spoločné stretnutie záujemcov zo strany rodičov a žiakov a zástupcov školy a zamestnávateľa je plánované na mesiac január 2017.

 

 

billa3

Komentáre

Komentáře nejsou pod tímto článkem povoleny.

 • archív
 • Adresa

  A. Dubčeka 963/2
  Vranov nad Topľou
  Email: sosvt@sosvt.sk
  www: sosvt.sk tel:+421 057 44 63258

  ©2011 – 2020   webdesign: Kamil Harman (kamharm@gmail.com)