PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní realizuje v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a v súlade s platnou vnútornou smernicou. 


Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov školy:              Stredná odborná škola

Adresa:                      A. Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou

IČO:                           37946773

DIČ:                           2022037996

IČ DPH:                    SK2022037996

email:                          sosvt@sosvt.sk

webové sídlo:             www.sosvt.sk

tel.:                             +421 057 44 63 258

Adresa

A. Dubčeka 963/2
Vranov nad Topľou
Email: sosvt@sosvt.sk
www: sosvt.sk tel:+421 057 44 63258

©2011 – 2020   webdesign: Kamil Harman (kamharm@gmail.com)