Prístup k informáciám na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

 

Na základe zákona č. 211/2000 Z.z.o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (zákon o slobode informácií) v platnom znení má každý právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii. 

Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou v súlade s citovaným zákonom poskytuje informácie, ktoré má k dispozícií dvoma spôsobmi:

  • zverejnením (žiadosť o zverejnenie informácie)
  • sprístupnením na základe žiadosti.

Kde môžete žiadať o informácie?

Stredná odborná škola

A. Dubčeka 963/2

093 01 Vranov nad Topľou – sekretariát

Osobne v pracovných dňoch v čase 8.00 – 15.00 hod.

E-mail: sosvt@sosvt.sk, do predmetu uveďte „Ziadost o spristupnenie informacii“

príloha:

Smernica o slobodnom prístupe k informáciám

Adresa

A. Dubčeka 963/2
Vranov nad Topľou
Email: sosvt@sosvt.sk
www: sosvt.sk tel:+421 057 44 63258

©2011 – 2019   webdesign: Kamil Harman (kamharm@gmail.com)