Propagačná grafika 8261 6

Dĺžka prípravy je 4 roky. Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou. Absolvent je pripravený uplatniť sa na trhu práce ako grafik s praktickým a teoretickým vybavením v oblasti reklamy, grafického dizajnu, propagačných oddeleniach podnikov a inštitúcií. Žiaci majú možnosť vysokoškolského štúdia tohto i príbuzných smerov.

Prijímacie skúšky: talentová skúška z výtvarníctva

 

Obchodný pracovník 6442 4

Študijný odbor. Dĺžka prípravy je 4 roky. Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou. Počas štúdia sa žiaci naučia teoreticky aj prakticky vykonávať všetky činnosti v maloobchode. Ovládajú rozdelenie a charakteristiku tovarov, naučia sa administratívne práce, teóriu ekonomiky, účtovníctva a financií na úrovni podniku aj celého hospodárstva. Absolventi budú pripravení vykonávať náročné pracovné činnosti v odvetví obchodu, napr. podnikateľ, díler, obchodný cestujúci, manažér pre obchodné činnosti alebo vedúci pracovník obchode. Získavajú doklad o dosiahnutom vzdelaní výučný list a maturitné vysvedčenie. Žiaci s výbornými výsledkami môžu pokračovať v štúdiu na VŠ.

Kozmetik 6446 4

Dĺžka prípravy je 4 roky. Atraktívny študijný odbor, ktorý zabezpečuje získanie odborných vedomostí a praktických zručností potrebných k vykonávaniu kozmetických služieb. Žiačky sa naučia ošetrovať pleť s využitím prípravkov a spôsobov ošetrenia, úpravu pleti, farbenie a úpravu obočia, mihalníc, denné a večerné líčenie. Získavajú doklad o dosiahnutom vzdelaní výučný list a maturitné vysvedčenie.

 

Kuchár 6445 4

Dĺžka prípravy je 4 roky. Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou. Absolvent ovláda práce spojené so samotnou prípravou pokrmov, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby. Po absolvovaní štúdia možu byť zaradený ako kuchár v reštauráciach, hoteloch a ostatných zariadeniach spoločného stravovania alebo živnostník po získaní potrebnej praxe. Získavajú doklad o dosiahnutom vzdelaní výučný list a maturitné vysvedčenie.

Čašník 6444 4

Dĺžka prípravy je 4 roky. Študium sa ukončuje maturitnou skúškou. Ovláda práce spojené s technikou obsluhy, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, základné receptúry a technologické postupy prípravy bežných jedál. Po absolvovaní štúdia môžu vykonávať funkciu čašníka-servírky v reštauráciach, hoteloch a ostatných zariadeniach spoločného stravovania a má predpokady vykonávať manažérske funkcie. Získavajú doklad o dosiahnutom vzdelaní výučný list a maturitné vysvedčenie.

Hostinský 6489 2 00

Dĺžka prípravy je 3 roky. Štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou. Žiaci sa naučia pripravovať jedlá teplej i studenej kuchyne pre bežné i slávnostné tabule. Naučia sa robiť slávnostné tabule k rôznym príležitostiam. Zvládnu i obsluhu hostí, spoločenské správanie a vystupovanie počas obsluhy. Majú možnosť uplatniť sa v zariadeniach spoločného stravovania, v školských kuchyniach i v súkromnom sektore. Nadstavbovým štúdiom môžu úspešní absolventi získať maturitu.

Kaderník 6456 2

Dĺžka prípravy je 3 roky. Štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou. Žiaci sa naučia strihať vlasy, urobiť skúšku citlivosti pokožky, farbiť a odfarbovať vlasy, voliť vhodné technologické postupy, používať vlasové doplnky a poradiť pri výbere účesu. Po absolvovaní štúdia sa môžu uplatniť aj v súkromnom podnikaní. Úspešní absolventi môžu pokračovať v študijnom odbore vlasová kozmetika a získať maturitu.

Cukrár 2964 2

Dĺžka prípravy je 3 roky. Štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou. Žiaci sa naučia spracovávať suroviny na cukrárske výrobky, predovšetkým zhotovovať a zdobiť suché pečivo, zákusky a torty. Po ukončení štúdia sa môžu uplatniť v súkromnom sektore. Úspešní absolventi môžu pokračovať v nadstavbovom štúdiu a získať maturitu.

 

Adresa

A. Dubčeka 963/2
Vranov nad Topľou
Email: sosvt@sosvt.sk
www: sosvt.sk tel:+421 057 44 63258

©2011 – 2017   webdesign: Kamil Harman (kamharm@gmail.com)