Maturitné skúšky 2020

Na maturitné skúšky v SOŠ, A. Dubčeka 963/2 vo Vranove nad Topľou v školskom roku 2019/2020 bolo prihlásených 28 žiakov.

Dôležité termíny:

17. marec 2020 EČ MS a PFIČ MS (externá časť a písomná forma internej časti) - slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra

18. marec 2020 EČ MS a PFIČ MS - cudzie jazyky

 

PČOZ (praktická časť odbornej zložky) 7. apríl 2020 až  8. apríl 2020 

  • Obchodný pracovník
  • Kozmetik
  • Propagačná grafika

 

TČOZ a ÚFIČ MS (teoretická časť odbornej zložky a ústna forma internej časti maturitnej skúšky)

  • 18. máj 2020 (pondelok) - 20. máj 2020 (streda)

**Pozn: 11. máj 2019 – 15. máj 2020 – príprava na maturitnú skúšku (5 dní)

Adresa

A. Dubčeka 963/2
Vranov nad Topľou
Email: sosvt@sosvt.sk
www: sosvt.sk tel:+421 057 44 63258

©2011 – 2020   webdesign: Kamil Harman (kamharm@gmail.com)