V archíve sa nachádza 259 textov.

Archiv

SOCIÁLNE ŠTIPENDIUM za október 2020

Napísal admin 22. nov. 2020 v kategórii . Pripojené Komentáře zakázány.

22. nov. 2020

OZNAM PRE ŽIAKOV POBERAJÚCICH SOCIÁLNE ŠTIPENDIUM

Sociálne štipendium za mesiac október 2020 sa bude vyplácať v dňoch:

23. novembra 2020 od 08.00 hod. do 14.00 hod.
24. novembra 2020 od 08.00 hod. do 14.00 hod.

Vyplácanie sa bude realizovať pri vrátnici budovy školy.

!!! Žiak musí mať rúško, vlastné pero na podpis a samozrejme občiansky preukaz. V opačnom prípade štipendium nebude vyplatené !!! Pokiaľ je niekto v karanténne a nemôže si štipendium vyzdvihnúť, prosíme informujte nás na t.č. 0574463258 a štipendium Vám bude vydané neskôr.

Prosíme, vstupujte po jednom a vonku dodržiavajte od seba odstup aspoň 2m.

Ing. Ľubomír Tóth
riaditeľ školy

PRAVIDLÁ DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA V SOŠ PLATNÉ OD 12. 10. 2020

Napísal admin 12. okt. 2020 v kategórii . Pripojené Komentáře zakázány.

12. okt. 2020

PRAVIDLÁ DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA V  SOŠ PLATNÉ OD 12. 10. 2020

1. Učitelia budú komunikovať dištančnou formou so žiakmi od 8.00 do 14.00. Učitelia nie sú povinní komunikovať mimo tejto doby.

2. V rámci rozvrhu budú vyučovacie hodiny vyučované online aplikáciou ZOOM, MESSENGER, GOOGLE MEET, MICROSOFT TEAMS, YOUTUBE a formou zadávania úloh cez EDUPAGE, MESSENGER, MAIL. Formu vzdelávania v jednotlivých predmetoch urči vyučujúci.

»»

Dištančné vzdelávanie od 12.10.2020

Napísal admin 11. okt. 2020 v kategórii . Pripojené Komentáře zakázány.

11. okt. 2020

Stredné školy od pondelka (12. 10. 2020) prejdú na dištančnú formu vzdelávania až do odvolania, na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu (ÚKŠ).
Všetci žiaci SOŠ ostávajú doma na dištančnom vzdelávaní, zajtra už nejdú do školy na teoretické vyučovanie, prípadne praktické vyučovanie . Ďalšie pokyny sledujte na stránke školy sosvt.sk a facebookovom profile školy.

Oznam

Napísal admin 1. okt. 2020 v kategórii . Pripojené Komentáře zakázány.

1. okt. 2020

Oznamujeme verejnosti, že prevádzky školy:  Kadernícky salón, Kozmetický salón, Cukrárenská výrobňa  sú otvorené v súlade s pokynmi  ÚVZ SR. 

SOŠ od 01.10.2020 pre verejnosť zatvorená

Napísal admin 30. sep. 2020 v kategórii . Pripojené Komentáře zakázány.

30. sep. 2020

Riaditeľ Strednej odbornej školy, A. Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou oznamuje, že SOŠ je od 01.10.2020 pre verejnosť zatvorená.

Žiadame Vás, aby ste v prípade potreby kontaktovali zamestnancov školy hlavne telefonicky, mailom a v prípade nutnosti poprosili vrátničku SOŠ, aby Vám konkrétneho zamestnanca zavolala von.

Poznámka:
Vyučovanie samozrejme prebieha podľa bežného rozvrhu, obmedzenia platia len pre verejnosť.

Sociálne štipendium - 2020-2021

Napísal admin 13. sep. 2020 v kategórii . Pripojené Komentáře zakázány.

13. sep. 2020

Sociálne štipendium možno priznať dvoma spôsobmi a to podľa toho či sa rodina nachádza v hmotnej núdzi alebo podľa životného minima.

HMOTNÁ NÚDZA

  • potvrdenie z ÚPSV a R o poberaní dávky v hmotnej núdzi
  • koncoročné vysvedčenie za šk. rok 2019/2020

ŽIVOTNÉ MINIMUM – DOLOŽIŤ VŠETKY DOKLADY O PRÍJME ZA ROK 2019

  • Presný zoznam potrebných dokladov je v tomto dokumente: Potrebné doklady k poberaniu sociálneho štipendia

  • Všetky doklady je potrebné priniesť triednemu učiteľovi najneskôr do 25. septembra 2020! 

  • O štipendium je možné požiadať aj v priebehu šk. roka

Oznam zákonným zástupcom a žiakom

Napísal admin 27. aug. 2020 v kategórii . Pripojené Komentáře zakázány.

27. aug. 2020

Oznam zákonným zástupcom a žiakom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

Začiatok školského roka - pokyny

Napísal admin 27. aug. 2020 v kategórii . Pripojené Komentáře zakázány.

27. aug. 2020

Začiatok školského roka - pokyny

Začiatok školského roka sa uskutoční v stredu 2. septembra 2020 o 9.00 hodine»»

Letná škola „Odborný rozvoj v systéme duálneho vzdelávania“

Napísal admin 7. júl. 2020 v kategórii . Pripojené Komentáře zakázány.

7. júl. 2020

Letná škola „Odborný rozvoj v systéme duálneho vzdelávania“

Letná škola je určená pre žiakov s učebnou zmluvou v odbore obchodný pracovník ako dobrovoľná možnosť náhrady za nevykonanú časť praktického vyučovania poskytovanú zamestnávateľmi v systéme duálneho vzdelávania.

»»

Organizácia konca školského roka

Napísal admin 19. jún. 2020 v kategórii . Pripojené Komentáře zakázány.

19. jún. 2020

Organizácia konca školského roka

V súvislosti s vyhlásením ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o otvorení stredných škôl v čase od 22. júna do 30. júna 2020 a odporúčania Prešovského samosprávneho kraja rozhodol riaditeľ Strednej odbornej školy vo Vranove nad Topľou o organizačnom zabezpečení konca školského roka takto:

»»

Sociálne štipendium za mesiac máj 2020

Napísal admin 17. jún. 2020 v kategórii . Pripojené Komentáře zakázány.

17. jún. 2020

Sociálne štipendium za mesiac máj 2020 sa bude vyplácať v dňoch:

18. júna 2020 (štvrtok) od 08.30 hod. do 13.00 hod.
19. júna 2020 (piatok) od 08.30 hod. do 13.00 hod.

Vyplácanie sa bude realizovať na účtárni SOŠ. Žiak musí mať rúško a vlastné pero!! Pri vstupe do budovy si dezinfikuje ruky. Vstupujte po jednom a dodržiavajte odstup. Štipendium sa vypláca žiakom, nie rodičom!!!

!!! Štipendium patrí aj študentom, ktorí v mesiaci máj ukončili štúdium !!!

Ponuka študijných odborov 2019-2020

Napísal admin 15. jún. 2020 v kategórii . Pripojené Komentáře zakázány.

15. jún. 2020

- portréty úspešných absolvenotv školy
- aktuálna ponuka študijných a učebných odborov 

Prijímacie skúšky 2. kolo - voľné miesta

Napísal admin 10. jún. 2020 v kategórii . Pripojené Komentáře zakázány.

10. jún. 2020

Informácia o nenaplnených voľných miestach v príjímacom konaní pre šk. rok 2020/2021:

odbor 2949M Výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín - 10 voľných miest

Prihlášky môžete doručiť do 19.06.2020.

info: riaditeľ školy Ľ.Tóth – tel.: +421 903 230 898

Jedáleň Oáza opäť otvorená

Napísal admin 10. jún. 2020 v kategórii . Pripojené Komentáře zakázány.

10. jún. 2020

Jedáleň Oáza je znovu otvorená bližšie info: p. Kozenková tel: +421 907 936 768

Prijímacie konanie 1.termín šk. rok 2020-2021 - výsledky

Napísal admin 25. maj. 2020 v kategórii . Pripojené Komentáře zakázány.

25. maj. 2020

Prijímacie konanie pre šk rok 2020–2021 -výsledkové tabuľky všetky odbory

pozn. 

Vo tabuľke vyhľadávajte podľa iniciál - priezviska a krstného mena a základnej  školy
v prípade nejasností nas kontaktujte na tel. +421 057 44 63258.

Naše prevádzky sú opäť otvorené

Napísal admin 20. maj. 2020 v kategórii . Pripojené Komentáře zakázány.

20. maj. 2020

Naše prevádzky sú opäť otvorené

Milí naši zákazníci, naše prevádzky sú opäť otvorené.

Prevádzky sú otvorené len na objednávky.

»»

OZNAM PRE ŽIAKOV POBERAJÚCICH SOCIÁLNE ŠTIPENDIUM

Napísal admin 20. maj. 2020 v kategórii . Pripojené Komentáře zakázány.

20. maj. 2020

Sociálne štipendium za mesiac apríl 2020 sa bude vyplácať v dňoch:

25. mája 2020 (pondelok) od 08.30 hod. do 13.00 hod.
26. mája 2020 (utorok) od 08.30 hod. do 13.00 hod.

»»

Kritériá prijímacieho konania pre šk. rok 2020/2021

Napísal admin 7. maj. 2020 v kategórii . Pripojené Komentáře zakázány.

7. maj. 2020

Kritériá prijímacieho konania pre šk. rok 2020/2021

Kritéria prijímacie skúšky – pdf verzia

 

 

Kritériá prijímacieho konania na všetky odbory vzdelávania strednej školy

»»

Hodnotenie vzdelávacích výsledkov - uznesenie PR

Napísal admin 29. apr. 2020 v kategórii . Pripojené Komentáře zakázány.

29. apr. 2020

Hodnotenie vzdelávacích výsledkov - uznesenie PR


Hodnotenie vzdelávacích výsledkov v predmetoch v študijných a učebných programoch
SOŠ , Ul. A. Dubčeka 963 / 2 093 01 Vranov nad Topľou 

»»

Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky

Napísal admin 24. apr. 2020 v kategórii . Pripojené Komentáře zakázány.

24. apr. 2020

Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky

Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

pokyny: minedu.sk

»»

OZNAM PRE STRAVNÍKOV ZARIADENIA OÁZA

Napísal admin 20. apr. 2020 v kategórii . Pripojené Komentáře zakázány.

20. apr. 2020

Prosíme stravníkov zariadenia Oáza, aby zakúpené stravné lístky vrátili v dňoch:

28. apríla 2020 (utorok) od 08.00 hod. do 12.00 hod.
29. apríla 2020 (streda) od 08.00 hod. do 12.00 hod. 

v kancelárii pani Kozenkovej, kde Vám budú vrátené finančné prostriedky. Po tomto termíne stravné  lístky stratia platnosť a finančné prostriedky vrátené nebudú!!!


»»

Sociálne štipendium za mesiac marec 2020

Napísal admin 20. apr. 2020 v kategórii . Pripojené Komentáře zakázány.

20. apr. 2020

OZNAM PRE ŽIAKOV POBERAJÚCICH SOCIÁLNE ŠTIPENDIUM

Sociálne štipendium za mesiac marec 2020 sa bude vyplácať v dňoch:

27. apríla 2020 (pondelok) od 08.30 hod. do 11.30 hod.
28. apríla 2020 (utorok) od 08.30 hod. do 11.30 hod. 

V prípade nejasností kontaktujte ekonomický úsek školy na telefónnom čísle: 057/4463258

Vyplácanie sa bude realizovať pri vrátnici budovy školy. Štipendium sa vypláca žiakom, nie rodičom!!!

!!! Žiak musí mať rúško, rukavice a vlastné pero na podpis. V opačnom prípade štipendium nebude vyplatené !!!

Prosíme, vstupujte po jednom a vonku dodržiavajte od seba odstup aspoň 2m.

Ing. Ľubomír Tóth
riaditeľ školy

Aktualizované pokyny k organizovaniu šk. roka

Napísal admin 26. mar. 2020 v kategórii . Pripojené Komentáře zakázány.

26. mar. 2020

Aktualizované pokyny k organizovaniu šk. roka

Podľa pokynov MŠVVaŠ SR zostávajú všetky školy zatvorené až do odvolania. Písomné maturity v tomto školskom roku nebudú realizovanéÚstna forma internej časti by sa mala uskutočniť najskôr o dva týždne od obnovenia výučby najneskôr do 30.júna 2020. Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája 2020 bez potvrdenia od lekára. Prijímacie skúšky na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020.

Dištančné vzdelávanie prebieha ďalej podľa predchádzajúcich pokynov . Pribudol aj vzdelávací portál  www.ucimenadialku.sk.

Online vyučovanie

Napísal admin 17. mar. 2020 v kategórii . Pripojené Komentáře zakázány.

17. mar. 2020

Online vyučovanie

Na základe pokynov MŠ VVaŠ SR bude vyučovanie prebiehať formou dištančného vyučovania a samoštúdia. Prostredníctvom aplikácie Edupage alebo vopred dohodnutým spôsobom / t.j. e-mailom a pod. / vás budú kontaktovať vaši vyučujúci, prípadne triedni učitelia. Budete od nich priebežne dostávať študijné materiály, videoedukácie, zadania, úlohy a projekty, či online testy. Prosíme študentov kontaktovať elektronicky, alebo tel. svojich triednych učiteľov v prípade nejakých nejasností.

* Pribudol aj vzdelávací portál  www.ucimenadialku.sk.

Riaditeľské voľno - prerušenie vyučovania

Napísal admin 12. mar. 2020 v kategórii . Pripojené Komentáře zakázány.

12. mar. 2020

Informujeme o udelení riaditeľského voľna na deň 13.03.2020 v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

poznámka: Zajtra 13.03.2020 majú žiaci riaditeľské voľno, od pondelka 16. marca 2020 sú na území Slovenska zatvorené všetky školy pre vyučovací proces, minimálne do piatka 27. marca 2020.

PSK informuje o koronavíruse

Napísal admin 9. mar. 2020 v kategórii . Pripojené Komentáře zakázány.

9. mar. 2020

PSK informuje o koronavíruse

Prešovský samosprávny kraj (PSK) v týchto dňoch rozposlal do inštitúcií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti usmernenia k šíreniu a prevencii koronavírusu. Dôvod na paniku nevidí, občanom chce však poskytnúť dostatok informácií. 

»»

Teens day in library

Napísal admin 7. mar. 2020 v kategórii . Pripojené Komentáře zakázány.

7. mar. 2020

Teens day in library

Aj naša škola sa dňa 6.3.2020 zúčastnila  tejto akcie v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

»»

Barmanský kurzu I. level 2020

Napísal admin 24. feb. 2020 v kategórii . Pripojené Komentáře zakázány.

24. feb. 2020

Barmanský kurzu I. level 2020

V dňoch 17.-21.2. 2020, v priestoroch našej školy sa uskutočnil Barmanský kurzu I. level pod dohľadom lektora SkBA  Jána Majoroša a Mgr. Anety Leškovej

»»

Pozvánka na vernisáž

Napísal admin 18. feb. 2020 v kategórii . Pripojené Komentáře zakázány.

18. feb. 2020

Pozvánka na vernisáž

Ponúkame atraktívny odbor pre budúcich výživových poradcov

Napísal admin 13. feb. 2020 v kategórii . Pripojené Komentáře zakázány.

13. feb. 2020

Ponúkame atraktívny odbor pre budúcich výživových poradcov

Žiť zdravo, stravovať sa zdravo… je dnes spoločenským trendom. Stále viac a viac sa totiž zaujímame o to, aké potraviny konzumujeme, dávame si pozor na zloženie, sledujeme nutričné a energetické hodnoty, hľadáme najšetrnejšie spôsoby, ako si ich správne a zdravo pripraviť.

»»

DUÁLNE VZDELÁVANIE V DM DROGÉRIE

Napísal admin 7. feb. 2020 v kategórii . Pripojené Komentáře zakázány.

7. feb. 2020

DUÁLNE VZDELÁVANIE V DM DROGÉRIE


DUÁLNE VZDELÁVANIE V DM DROGÉRIE ŽIJE VZDELÁVACÍMI A ROZVOJOVÝMI AKTIVITAMI


»»

POZVÁNKA NA DEŃ OTVORENÝCH DVERÍ 2020

Napísal admin 20. jan. 2020 v kategórii . Pripojené Komentáře zakázány.

20. jan. 2020

POZVÁNKA NA DEŃ OTVORENÝCH DVERÍ 2020

Stredná odborná škola, Ul. A. Dubčeka 963/2 vo Vranove nad Topľou srdečne pozýva žiakov ZŠ

na Deň otvorených dverí ,

ktorý sa uskutoční v stredu 29. 1. 2020

od 8.00 do 13.00 hod.

»»

Umenie ľudí spája

Napísal admin 16. dec. 2019 v kategórii . Pripojené Komentáře zakázány.

16. dec. 2019

Umenie ľudí spája

       Študenti odborov propagačná grafika a fotografický dizajn sa o tom presvedčili 12. 12. 2019 na besede s Adamom Masavom, výtvarným umelcom z Kene. Navštívil nás v rámci projektu Dobrá novina, ktorá ho podporuje a v tomto roku oslavuje 25. výročie.

       

»»

Prehliadka CVIČNÝCH FIRIEM 2019

Napísal admin 13. dec. 2019 v kategórii . Pripojené Komentáře zakázány.

13. dec. 2019

Prehliadka CVIČNÝCH FIRIEM 2019

 XIII. ročník  VIANOČNÉHO  VEĽTRHU

»»

Duálne vzdelávanie na našej škole

Napísal admin 12. dec. 2019 v kategórii . Pripojené Komentáře zakázány.

12. dec. 2019

Duálne vzdelávanie na našej škole

Študijné odbory 6442 K obchodný pracovník, 6444 K čašník, servírka a učebný odbor 6489  H hostinský

možno študovať na našej škole v dvoch formách:

»»

Mikuláš 2019

Napísal admin 11. dec. 2019 v kategórii . Pripojené Komentáře zakázány.

11. dec. 2019

40. výročie SOŠ na Ul. A. Dubčeka

Napísal admin 1. dec. 2019 v kategórii . Pripojené Komentáře zakázány.

1. dec. 2019

40. výročie SOŠ na Ul. A. Dubčeka

Keď v roku 1979 vznikalo pod vedením Mgr. Štefana Kolcuna Stredné odborné učilište textilné,  vtedy nikto ani len netušil, že o pár rokov z neho vyrastie škola, ktorá bude mať v našom meste nenahraditeľné  miesto.  

»»

Volejbalový turnaj - 1.miesto

Napísal admin 23. nov. 2019 v kategórii . Pripojené Komentáře zakázány.

23. nov. 2019

Volejbalový turnaj - 1.miesto

Dňa 22.11. 2019 naša škola otvorila ďalší ročník tradičného volejbalového turnaja zamestnancov a priateľov stredných škôl vo Vranove nad Topľou. 


»»

Kam po skončení základnej školy? My ponúkame tieto odbory:

Napísal admin 20. nov. 2019 v kategórii . Pripojené Komentáře zakázány.

20. nov. 2019

Kam po skončení základnej školy? My ponúkame tieto odbory:

ponuka – pdf-verzia

Prijímacie skúšky pre školský rok 2020/2021

 PRIJÍMACIE SKÚŠKY do 1. ročníka:

1. termín:  11. máj  2020 (pondelok) – 1. kolo 

2. termín : 14. máj 2020  (štvrtok)     - 1. kolo 

Druhé kolo prijímacích skúšok: 16. máj 2020 (utorok). 

Prijímacie skúšky pre uchádzačov o nadstavbové a externé štúdium: 25. jún 2020 (štvrtok).     

 KRITÉRIÁ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK budú zverejnené v januári 2020 po pedagogickej rade školy.

»»

Horovov Zemplín 2019 - 2. miesto

Napísal admin 14. nov. 2019 v kategórii úspechy študentov. Pripojené Komentáře zakázány.

14. nov. 2019

Horovov Zemplín 2019 - 2. miesto

Dňa 14.11.2019 sa SOŠ na Ulici A. Dubčeka ,v zastúpení žiacky 3.ročníka odboru propagačná grafika Moniky Čontošovej, zúčastnila 43. ročníka súťaže v prednese poézie Horovov Zemplín v Michalovciach, kde sa umiestnila na krásnom 2.mieste. Monike srdečne blahoželáme.
Žiačku pripravila Mgr.Antónia Dančová

»»

Eurocup Prešov 2019 - úspech na medzinárodnej súťaži

Napísal admin 11. nov. 2019 v kategórii . Pripojené Komentáře zakázány.

11. nov. 2019

Eurocup Prešov 2019 - úspech na medzinárodnej súťaži

Julka Pavučková a Alžbetka Fedorová pod vedením Mgr. Anety Leškovej získali tri strieborné ocenenia na 27. ročníku medzinárodnej súťaže pre mladých barmanov EUROCUP 2019

»»

Deň PSK na našej škole

Napísal admin 1. nov. 2019 v kategórii . Pripojené Komentáře zakázány.

1. nov. 2019

Akcie ku Dňu PSK na SOŠ, na Ulici A. Dubčeka 963/2 vo Vranove nad Topľou:
 
 Dátum: 12.11.2019, čas: 8.00 – 14.30 hod.
                                       

miesto:  budova č. 3, na ulici Janka Kráľa 955, 3. poschodie -  Výstavka prác študentov odboru propagačná grafika a obchodný pracovník ku Medzinárodnému dňu študenstva

  hlavná budova na ul. A.Dubčeka , prízemie: Nástenka s tématikou 30. výročia nežnej revolúcie a Medzinárodného dňa študenstva

Štipendia 2019-2020 - podmienky

Napísal admin 5. sep. 2019 v kategórii . Pripojené Komentáře zakázány.

5. sep. 2019

Otvorenie školského roka 2019-2020

Napísal admin 30. aug. 2019 v kategórii . Pripojené Komentáře zakázány.

30. aug. 2019

Otvorenie školského roka sa uskutoční dňa 02.09.2019 o 9.00 v areáli zariadenia Oáza.

Výsledky 2. kola prijímacích skúšok

Napísal admin 18. jún. 2019 v kategórii . Pripojené Komentáře zakázány.

18. jún. 2019

Predlžovanie preukazu ISIC/EURO26 od júna

Napísal admin 29. maj. 2019 v kategórii . Pripojené Komentáře zakázány.

29. maj. 2019

Prijatí po autoremedúre

Napísal admin 24. maj. 2019 v kategórii . Pripojené Komentáře zakázány.

24. maj. 2019

Prijímacie skúšky pre šk. rok 2019/2020 - rozhodnutia o prijatí

Napísal admin 16. maj. 2019 v kategórii . Pripojené Komentáře zakázány.

16. maj. 2019

Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční v dňoch:
17.5.2019 (piatok) a 20.5.2019 (pondelok), 
v čase od 8.00 do 15.00 hodine na sekretariáte školy

Výsledky prijímacích skúšok 1. a 2. termín

Farebné premeny 2019

Napísal admin 7. maj. 2019 v kategórii . Pripojené Komentáře zakázány.

7. maj. 2019

Farebné premeny 2019

 Vo vranovskom MsDK študenti odboru propagačná grafika SOŠ, A. Dubčeka, už tradične predstavovali svoje maturitné práce.

»»

Adresa

A. Dubčeka 963/2
Vranov nad Topľou
Email: sosvt@sosvt.sk
www: sosvt.sk tel:+421 057 44 63258

©2011 – 2020   webdesign: Ing. Kamil Harman (kamharm@gmail.com)