Aktuality

Sociálne štipendium za mesiac december 2020 sa bude vyplácať v dňoch:
28. januára 2021 od 08.00 hod. do 12.00 hod.
Vyplácanie sa bude realizovať pri vrátnici budovy školy.
!!! Žiak musí mať so sebou aktuálny negatívny test, rúško, vlastné pero na podpis a samozrejme občiansky preukaz. V opačnom prípade štipendium nebude vyplatené !!!
Prosíme, vstupujte po jednom a vonku dodržiavajte od seba odstup aspoň 2m.

Ing. Ľubomír Tóth, riaditeľ školy

Pokyny k vzdelávaniu od 11.01.2021

Milí študenti!
Od 11. 1. 2021 bude vyučovanie v našej škole pokračovať dištančnou formou. V pondelok sa vyučovanie začína 2. týždňom.  Žiadame všetkých žiakov, aby sa riadne prihlasovali na všetky online vyučovacie hodiny podľa rozvrhu a v prípade zdravotných a iných problémov informovali triednych učiteľov.

»»

Vianočný pozdrav

21. dec. 2020

Vianočný pozdrav

Odpredaj osobného motorového vozidla

Zámer o predaji prebytočného hmotného majetku na základe § 9a zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja, Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, 09301 Vranov nad Topľou ponúka fyzickým a právnickým osobám na odpredaj prebytočný hnuteľný majetok.

»»

PRAVIDLÁ DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA V  SOŠ PLATNÉ OD 12. 10. 2020

1. Učitelia budú komunikovať dištančnou formou so žiakmi od 8.00 do 14.00. Učitelia nie sú povinní komunikovať mimo tejto doby.

2. V rámci rozvrhu budú vyučovacie hodiny vyučované online aplikáciou ZOOM, MESSENGER, GOOGLE MEET, MICROSOFT TEAMS, YOUTUBE a formou zadávania úloh cez EDUPAGE, MESSENGER, MAIL. Formu vzdelávania v jednotlivých predmetoch urči vyučujúci.

»»

Stredné školy od pondelka (12. 10. 2020) prejdú na dištančnú formu vzdelávania až do odvolania, na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu (ÚKŠ).
Všetci žiaci SOŠ ostávajú doma na dištančnom vzdelávaní, zajtra už nejdú do školy na teoretické vyučovanie, prípadne praktické vyučovanie . Ďalšie pokyny sledujte na stránke školy sosvt.sk a facebookovom profile školy.

Oznam

1. okt. 2020

Oznamujeme verejnosti, že prevádzky školy:  Kadernícky salón, Kozmetický salón, Cukrárenská výrobňa  sú otvorené v súlade s pokynmi  ÚVZ SR. 

Riaditeľ Strednej odbornej školy, A. Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou oznamuje, že SOŠ je od 01.10.2020 pre verejnosť zatvorená.

Žiadame Vás, aby ste v prípade potreby kontaktovali zamestnancov školy hlavne telefonicky, mailom a v prípade nutnosti poprosili vrátničku SOŠ, aby Vám konkrétneho zamestnanca zavolala von.

Poznámka:
Vyučovanie samozrejme prebieha podľa bežného rozvrhu, obmedzenia platia len pre verejnosť.

Sociálne štipendium možno priznať dvoma spôsobmi a to podľa toho či sa rodina nachádza v hmotnej núdzi alebo podľa životného minima.

HMOTNÁ NÚDZA

  • potvrdenie z ÚPSV a R o poberaní dávky v hmotnej núdzi
  • koncoročné vysvedčenie za šk. rok 2019/2020

ŽIVOTNÉ MINIMUM – DOLOŽIŤ VŠETKY DOKLADY O PRÍJME ZA ROK 2019

  • Presný zoznam potrebných dokladov je v tomto dokumente: Potrebné doklady k poberaniu sociálneho štipendia

  • Všetky doklady je potrebné priniesť triednemu učiteľovi najneskôr do 25. septembra 2020! 

  • O štipendium je možné požiadať aj v priebehu šk. roka

Oznam zákonným zástupcom a žiakom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

Začiatok školského roka - pokyny

Začiatok školského roka sa uskutoční v stredu 2. septembra 2020 o 9.00 hodine»»

Letná škola „Odborný rozvoj v systéme duálneho vzdelávania“

Letná škola je určená pre žiakov s učebnou zmluvou v odbore obchodný pracovník ako dobrovoľná možnosť náhrady za nevykonanú časť praktického vyučovania poskytovanú zamestnávateľmi v systéme duálneho vzdelávania.

»»

Krátke oznamy

Študentský časopis

««« október 2019 »»»
PoUtStŠtPiSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Všetky udalosti

Náhodná fotografia z Fotogalérie

Všetky fotogalérie

Adresa

A. Dubčeka 963/2
Vranov nad Topľou
Email: sosvt@sosvt.sk
www: sosvt.sk tel:+421 057 44 63258

©2011 – 2021   webdesign: Kamil Harman (kamharm@gmail.com)